Bastion VIII wordt een educatief natuurreservaat 
In 1990 besloten leerlingen en leerkrachten met de verzamelde fondsen uit een milieuactie Bastion VIII in te richten als educatief natuurreservaat. Na één jaar werken werd ingezien dat mankracht, enthousiasme en goede wil niet zouden volstaan en daarom werd er steun gezocht bij de toenmalige minister van Leefmilieu, die na onderzoek door zijn diensten opdracht gaf om het project verder uit te werkenimg 1663 en te realiseren als pilootproject van natuureducatie. Juridische perikelen, planning, goedkeuring en aanneming namen bijna twee jaar in beslag, maar voor de feitelijke realisatie werd zeer snel gewerkt: de eerste spadesteek vond plaats op 25 maart en de officiële opening ging door op 5 september 1994! 
De hulp die we kregen van het toenmalige AMINAL, nu het Agentschap voor Natuur en Bos, was gebaseerd op ervaring en know-how op het gebied van natuurontwikkeling. De oorspronkelijke doelstelling om leerkrachten een geschikte plaats te geven om de leerplannen in de praktijk uit te werken en de leerlingen bewust te maken van het belang van milieuzorg werd uitgebreid. Het terrein werd opengesteld naar de hele bevolking en dit op bepaalde tijden en voorwaarden ivm de toegankelijkheid.
Wegens de financiële en technische steun kwam het project in een stroomversnelling, nu geen planning meer in de zin van dit jaar de hooiweide en volgend jaar de poel. Nu kregen we de mogelijkheid om alle plannen en dromen in een paar maanden tijd te realiseren. De vooropgestelde krachtlijnen bleven evenwel bewaard: het bosrijke gedeelte bleef onaangetast, een deel van de ruigte bleef bewaard als refugium voor dieren en planten, het hooiland werd ontdaan van stenen om een goed beheer mogelijk te maken en de technische ingrepen gebeurden vooral op de eigenlijke stortplaats, waar zich vroeger de vestigingen en kazernes bevonden. Op dit deel werden de vijver, poel, beek en het moeras uitgegraven en werden de lokalen neergezet. Er werden maar liefst 26 biotopen aangelegd die allen goed bereikbaar zijn via de goed betreedbare wegen en waar mogelijk werd er zoveel mogelijk materiaal, bv gestort steenpuin, gerecupereerd zodat we hiermee geen ander terrein zouden belasten.

Al dit harde werken resulteerde in het eerste Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII. Een klein stukje natuur aan de rand van de stad waar iedereen kan genieten van verschillende goed bereikbare biotopen en waar leerkrachten alles vinden wat ze nodig hebben om hun leerplannen visueel te maken en waar leerlingen zich in de natuur kunnen begeven.

Op 1 juli 2014 werd Bastion VIII overgenomen door Provincie Oost-Vlaanderen.