Abiotisch wateronderzoek

Lager onderwijs

Ook voor het lager onderwijs is het mogelijk om in beperkte mate een abiotisch wateronderzoek uit te voeren. Hiervoor beperken we ons tot het bepalen van de temperatuur, de diepte, de pH, het nitraatgehalte, de geur en kleur en de helderheid van het water.
Hoe deze proeven uitgevoerd worden, kan je nalezen in de omschrijving van de proeven bij het secundair onderwijs.

Secundair onderwijs

 • Werkwijze
  Om alles vlot te laten verlopen werken we voor het abiotische wateronderzoek in verschillende groepjes. De grootte van deze groepjes hangt af van het aantal leerlingen maar we proberen steeds in groepjes van 2 of 3 te werken.
  Ieder groepje krijgt dan een bepaalde test mee (het materiaal, een invultabel en de uitleg van hoe de test werkt) die het dan in ieder biotoop moet uitvoeren. Nadien kunnen dan alle resultaten samengevoegd worden zodat alle leerlingen alle resultaten hebben.
  Indien er voldoende tijd is krijgen de groepjes ook een tweede of zelfs derde test mee.

  Voordat de groepjes op weg gestuurd worden, wordt er eerst een rondleiding gegevan om zo de ligging van de verschillende biotopen te leren kennen om al wat achtergrondinformatie mee te geven.

 • Invultabellen

            Tabel 1ste graad secundair onderwijs

            Tabel 2de en 3de graad secundair onderwijs

 • Protocol testen
 • Normen 
  Om een beter beeld te krijgen over wat de bekomen resultaten nu juist betekenen, kan je ze vergelijken met een aantal basisnormen. Hier kan je een overzicht krijgen van deze normen voor de testen die we laten uitvoeren door de leerlingen.